Plán preventivně výchovné činnosti obce SLEPOTICE

15.04.2012 10:18

 

( který byl zpracován na základě zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 29 písm. n))

Leden 2012

 

Zpracovala : Věra Tölgová, OZO

č. osvědčení Z-1/97

Plán preventivní výchovné činnosti obce Slepotice na rok 2012 

činnost 

termín 

způsob provedení 

kdo zajistí 

poznámka 

seznámení občanů s Požárním řádem obce 

průběžně, trvale 

vyvěšením na úřední desce 

starostka 

 

seznámení s umístěním ohlašoven požáru v obci 

průběžně, trvale 

vyvěšení na úřední desce, zveřejnění v Požárním řádu obce 

starostka 

 

zajištění PO během sklizňových prací a v době dlouhotrvajícícho sucha 

podle potřeby 

vyvěšením na úřední desce hlášení občanům v místním rozhlasu rozeslání informačních dopisů podnikajícím fyzickým osobám a zemědělských subjektům  

starostka 

 

Soutěž mladých požárníků 

leden – říjen  

Soutěž požárních družstev dětí , znalost požárních zásahů, znalost teorie hoření a hašení 

starosta SDH, starostka 

 

Den dětí – přehled požární techniky obce,

seznámení dětí s požární technikou, způsobem zásahů,  

červen 

Soutěže pro děti, přehlídka techniky, ukázka hašení 

starosta SDH, členové SDH, občané - dobrovolníci 

 

zajištění PO během pořádání akcí, kterých se

účastní větší počet osob ( taneční zábava, pouť, trhy, pálení čarodějnic, sportovní turnaje apod.) 

podle potřeby 

vyvěšením na úředně desce stanovení podmínek PO za jakých se akce může konat – dopis pořadatelům 

starostka, starosta SDH, členové SDH 

osobní asistence členů SDH při akcích pořádaných obcí 

organizace PO a její zajištění v obci, v domácnostech, možná nebezpečí vzniku požáru - prevence 

2x ročně (jaro, zima) 

Článek o práci SDH Slepotice  

starosta SDH, členové SDH, starostka obce  

 

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl