Plán práce na rok 2006

24.04.2006 09:12

 

Přednášky:

 • historie naší obce na pokračování s p. Bořkem (uskutečněno 10. 2. – účast 25 čl.)
 • beseda se senátorkou pí. Domšovou
 • beseda o natáčení AZ kvízu s pí. učitelkou Kolářovou (uskutečněno 9. 3. – účast 15 čl.)
 • beseda o Číně s pí. Marčíkovou
 • beseda s pí. učitelkou Jiroutovou o léčivých bylinách
 • hypertenze a její komplikace

Kultura:

 • výlet na kolech do Hrochova Týnce
 • autobusový nebo vlakový výlet (bude upřesněno)
 • výlet auty nebo vlakem do Dobříkova a Zámrsku
 • varhanní koncert

Akce pro děti:

 • dětský maškarní karneval (uskutečněno 19. 2. – účast ohromná)
 • lampionový průvod – opékání
 • dětský den
 • rozloučení s prázdninami

Ostatní:

 • sběr šatstva

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl