Plán práce finanční komise na rok 2005

01.12.2005 18:36

 

Plán práce finanční komise na rok 2005

 1. Příprava a vypracování rozpočtu pro r. 2005 pro mateřskou školu Slepotice
 2. Projednání rozboru hospodaření za rok 2004
 3. Příprava a vypracování rozpočtu obce na rok 2005 v návaznosti na výsledek hospodaření
 4. Zpracování inventury za rok 2004 včetně vypracování zápisu o inventarizaci
 5. Zpracování daňového přiznání za rok 2004 a statistických výkazů
 6. Kontrola pohledávek a závazků obce
 7. Čtvrtletně kontrolovat hospodaření obce a porovnávat s rozpočtem
 8. Kontrolovat pokladní doklady a pokladní knihu a kontrolovat náležitosti účetních dokladů
 9. Stanovení vstupného a ceny pernamentek na koupaliště. Příprava smlouvy o pronájmu koupaliště. Vypracování zprávy o příjmech a výdajích za sezonu 2005 na koupališti
 10. Kontrola vybíraných správních poplatků v návaznosti na vyhlášky (poplatky ze psů, za použití prostranství, ...)
 11. Sledovat nové zákony a uvádět je do praxe
 12. Kontrolovat vedení a evidenci dokladů v mateřské škole v návaznosti na rozpočet
 13. Zhodnocení činnosti komise a příprava plánu práce na rok 2006
 14. Příprava inventury za rok 2005
 15. Příprava rozpočtu na rok 2006
 16. Řesit další úkoly, které vyplynou z činnosti obce v průběhu roku

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl